Du Lịch Tây Tạng

1. Tại sao lại là Tây Tạng?
Vì nó có tất cả mọi thứ về một chốn yên bình bạn có thể tưởng tượng ra. Tây Tạng là một vùng