THÔNG TIN CHUNG HÃNG JETSTAR

GIẤY TỜ TÙY THÂN.
Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

Hộ chiếu hoặc giấy